(Bstyle)-Đó là chia sẻ rất thẳng thắn của doanh nhân Việt kiều Bobby Phước Trần. Với mong muốn nâng tầm thị trường Bất động sản Việt Nam hòa nhập với thế giới anh đã quyết định thành lập công...

(Bstyle)-Có bằng Tiến sỹ Khoa học máy tính, Đại học Trento, Italy và kinh nghiệm 10 năm làm việc tại nước ngoài, sự nghiệp trên đà thăng tiến nhưng anh Nguyễn Thiên Bảo vẫn quyết định trở về Việt...

Latest